Instalace vyvíječe páry Jumag

10.06.2014 12:21

Zprovozněn první vyvíječ páry JUMAG DG 260 v pivovaru Holíč pro ohřev mladinové pánve.

Kompletní nabídku vyvíječů páry Jumag naleznete na našich stránkách.

Vyvíječ páry Jumag DG 260